Izolácia a spracovanie kolostra

Kolostrum izolované počas prvých 24 hodín obsahuje najviac imunitných faktorov. Po odbere by malo byť zmrazené alebo schladené pod 4°C (70 °F), aby sa zachovala jeho čerstvosť až do konečného spracovania. Zmrazené kolostrum sa rozmrazí a homogenizuje tak, aby sa v ňom vytvorili kazeínové micély, ktoré chránia proteíny. Ak je kolostrum správne zmrazené, nezničia sa dôležité obsahové zložky, ktorými sú najmä proteíny. Spracovanie musí prebiehať na dennej báze, aby sa zaručila čerstvosť a maximálna kvalita. Celé kolostrum sa rýchlo kazí, ak sa pri spracovaní nestabilizuje.

Pre ľudskú výživu sa preferuje celé kolostrum oproti odstredenému. Neexistuje dôkaz o tom, že zbavenie kolostra tuku spôsobuje väčšiu biologickú dostupnosť jeho aktívnych zložiek. Ako každý mliečny produkt, kolostrum musí byť pasterizované, aby sa zabezpečila jeho bezpečnosť. Mnoho výrobcov používa vysokoteplotnú pasterizáciu a sušenie, ktoré však spôsobujú denaturáciu proteínov v kolostre. Kolostrum spracovávajú v rovnakom zariadení, v akom sa spracováva mlieko (vedľajší produkt). Táto diskontinuálna pasterizácia môže zničiť až 58% IgG v kolostre. UHT pasterizácia (pasterizácia pri ultra vysokej teplote) ničí všetku IgG a proteínovú aktivitu. To znamená, že mlieko neobsahuje žiadne biologicky aktívne zložky. Flash pasterizácia (HTST – high temperature short time) alebo pasterizácia vystavením teplote na krátku dobu zachová bioaktivitu proteínov a súčasne zničí prítomné patogény. Pre zachovanie IgG v kolostre je teda veľmi dôležitá teplota aj čas, po ktorý je vysokej teplote vystavené. Podobne sú ovplyvnené aj rastové faktory. Laktoferín nie je odbúraný prostredníctvom UHT, ale jeho schopnosť viazať rôzne bakteriálne kmene sa znižuje a jeho schopnosť spomaľovať rast baktérií sa prostredníctvom UHT ničí. Po pasterizácii nasleduje sušenie a kolostrum sa mení na jemný matne žltkastý prášok. Mnoho producentov používa priame zahrievanie prostredníctvom plynového plameňa, ktorým sa do kolostra zavedú nebezpečné oxidy dusíka. Vhodnejšou sušiacou metódou je preto sušenie rozprašovaním pri teplotách nižších ako 63°C (145°F) za použitia metódy nepriameho zahrievania parou. Následne je kolostrum aglomerované, aby sa vytvorili častice rovnakej veľkosti, ktoré sú lepšie rozpustné vo vode.

Najkvalitnejšie kolostrum je spracované do lipidových globulí (lipozómov). Tieto chránia proteíny a umožňujú lepšie vstrebávanie zložiek kolostra cez sliznicu tenkého čreva. Najlepšie lipozómy tvoria fosfolipidy, ktoré tvoria aj membrány buniek tela – fosfatidyletanolamínfosfatidylcholínfosfatidylserínfosfatidylinozitol a sfingomyelín. Fosfolipidy sú rozpustné vo vode aj v tukoch a to im zaistí, že zostávajú v roztoku až kým sa nedostanú do tráviaceho traktu; v tenkom čreve fúzujú (splývajú) s membránami buniek sliznice čreva. Následne je ich obsah transportovaný do krvného riečiska a je využitý telom bez degradácie alebo natrávenia.